Make your own free website on Tripod.com

 

BUDİZM

Gautama Buda adında bir Hint düşünürün kurmuş olduğu din ve felsefe sistemine verilen ad.
Budizm Hindistan'ın bütün doğu bölgelerini içine almış,batı ve kuzeydoğuya yayılarak Kamboç,Tayland gibi ülkelerin halklarının dini inancı olmuştur.Budizmin kabul edilmesinden sonra çeşitli mezhepler doğdu ve gelenekçi budizm olarak bilinen"Theravada ve Hinayana"ya karşılık"Mayahan"budizmi ortaya çıktı.Theravada budizmi Brahman felsefesinden geniş bir şekilde etkilenmiş,ilkel maddenin yok olmazlığına inanmış.
Evrende ne varsa önce o kurulur,gelişir,geriler ve yok olur,sonra yeniden doğar.Bu dört aşamanın her birine"Kalpa"adı verilir.Canlıların ruhuda "kalpa"ların uyduğu yasalara boyun eğer.Ruh,hayvandan insana,insandan tanrıya doğru gelişir.Bu evrimler sırasında günahlara ve sevaplara göre alçalıp yükselir ve günahlardan sıyrılıp"Nirvana"ya erişinceye kadar sürüp gider.
Budizme göre acı hayatın bir parçasıdır ve hayatın kaynağı bilgisizliğe dayanır.Bilgisizlik ortadan kaldırılırsa duyularda yok olur ve ruhun geçirdiği yeni doğuşlar engellenir.

Budizmin ortaya koyduğu 5 yasak
1-Zina yapmak
2-Hırsızlık yapmak
3-Cana kıymak
4-Yalan söylemek
5-Sarhoş olmaktır.
Çekinilmesi gereken 10 günah da,adam öldürm,zina,hırsızlık,yalan,dedikodu,küfür,gevezelik,kin,haset,iman yoksunluğudur.Hrkes eylemlerinden sorumludur.Budizm de bilge kişi,ışıklar dünyasının uluları arasında yer aılr,olgunlaştıkça önce"Bodhisatva" sonra buda olur.Günahkar ya da dinsizler,cinler ve hayvanlar arasında 18 cehennemden birind yer alırlar,kalış ebedi değildir;ceza çkildikten sonra yavaş yavaş layık olunan mertebeye gelinir.Tanrılar da insanlar gibi ölürler fakat,daha sonra tekrar dirilirler.Belli bir zaman içiinde evreni korumakla görevlidirler.

Budanın ibadetle ilgili gelnklerin hatırlatmak ve sürdürebilmek için Budayı temsil eden heykeller yapılmış,tapınaklar inşa edilmiştir.Budanın heykel ve resimlerine tapınma,süsler,çiçekler,hediyler sunmak,ilahiler okumak,vakıflarada bağışlarda bulunmakla olur.Ayrıca zamanla halktan gelen isteklerle tapınaklarda sihirler yapılır,cinler kovulur,muskalr,dövmeler,efsunlar yapılır.

SINIRÖTESİNİN
YORUMU

Budizm herzaman iyilik,hoşgörü,kötülüklerden uzak kalma felsefesi ile çok hoştur.Diğer bakımdan bir resime tapma ve diğer söylentiler gereksizdir.Ben budizmi din değilde felsefe olarak görüyorum.

BUDİZME İNANAN BAZI ÜNLÜLER
LEONARDO Dİ CAPRİO
DEMİ MOORE
MEHMET SCHOOL
SHARON STONE