Make your own free website on Tripod.com

CENNET

Günahsız
veya,günahlarından arınmış kulların öbür dünyada
sonsuz ve mutluluk içinde yaşayacakları yer.Hemen bütün
inanışlara göre cennet,iklimi çok hoş,çeşitli
nimetlerle dolu,her yanı şahane şekillerle süslenmiş
ve iyi,günahsız kimselerin gireceği mekandır.

Birçok
eski kavim bu konuda efsaneler yaratmış ve böyle mutlu
bir ülkeye inanmışlardı.Bu efsanelerde insanoğlu
tanrıya itaatsizlik ederek büyük bir suç işlediğinden
ötürü,böyle bir cennetten kovulur.Mesela Ahd-i Atik'in
(Perdayiş)Tekvin ,Kainatın kuruluş süresinin 2.ayetinde
Aden bahçesinden söz edilir.Adem ile Havva Allah'ın
yasaklarına uymadıklarından cennetten kovulurlar.Bu
cennet Dicle ve Fırat nehirlerinin aktığı alandır.Mesih
kavramının ortaya çıkışı ile yahudiler arasında
yeryüzünde cennet ümidi sona ermiştir.Hristyanlar
cennete "Ruhani Gökderler.Burası insanoğlunun
günün birinde Tanrı ile karşılacağı kutsal bir ülkedir.Aynı
şekilde cennet,iyi kimselerin ruhlarının yaşadığı
yer sayılır.Katolik inanışına göre insan ruhu
cennete gitmeden önce ;Berzah;denilen bir
yerde kötülüklerden arınacaktır.Hristyanların bir kısmına
göre cennet,ruhani gökten bir derece daha aşağıdadır
ve cennette yaşayan kimseler Tanrı ile karşılaşamayacaklardır.

Eski Türklerde, şamanlıkta diğer dinlerdeki gibi cennet
tasavvufuna rastlanmaz.Şamanlığa göre ahiretteki
hayatın dünyadakiyle hiçbir farkı yoktur.Eski Türklerde
cennet uçmak anlamında kullanılırdı.

İSLAMDA
CENNET

İyi
ve güzel işler yapan kimselerin öbür dünyada mükafat
görecekleri yer.Selamet yurdu,Sonsuzluk yurdu,Bağ bahçe
gibi cümlelerle ifade edilir.

İslam
inancına göre cennette 4 büyük ırmak vardır.Birinde
gözyaşı gibi temiz su,ötekinde temiz süt,üçüncüsünde
sarhoşluk vermeyen şarap,dördüncüsünde mumdan arınmış
bal akar.Cennette Tanrı özel güzellikteki hurileri
yaratmıştır.Burada cennet sakinleri, altın sırmalı
ve mücevverlerle süslenmiş tahtlardan otururlar.Henüz
bıyığı terlememiş çocuklar elinde şarap kadehleri
ile etrafında dolaşırlar.Herkesin istediği eşi
elinde her çeşit meyve ve kuş etlerini hemen
kendilerine sunmaya hazırdırlar.

Cennet
peygamber'inde Mirac hadisinde belittiği gibi,en yüksek
gök takabasının en üstünde bulunur.Sekiz önemli kapısı
vardır.Cennete önce Hz Muhammed girecektir.Sonra sabırlı
fakir müslümanlar,daha sonra da Allah'a şükreden
zengin müslümanlar girecektir.Melekler cennete gelen müslümanları
cennete mahsus bir müzikle karşılayacaklar ve çeşitli
yiyecekle donatılmış sofralara otutacaklardır.Cennette
daima bir bahar iklimi hüküm sürer.Burada geçirilen
bir gün yeryüzünde geçirilen bin güne eşittir.Cennette
bütün eşyalar kıymetli madenlerden yapılmıştır.Saray
ve köşkleri bile altın ve kıymetli taşlardan yapılmıştır.Cennette
içecek olarak kevser şarabı vardır.

Cennetteki
herkes Adem pergamberin boyunda 33 yaşında olacaklardır.En
güzel şekilde giyinmiş cennet ehli için huriler
bulunacaktır.Cennette devamlı dünyada duyulmayan müzik
çalacaktır.Birçok hadise göre cennette bulunanlar
belli bir günde Allah,dolunayın göründüğü gibi bütün
nuruyla görünecek ve ;Selamün aleyküM;(Barış
ve selamet sizin üzerinize olsun)diyecektir.

SINIRÖTESİNİN
YORUMU

Herkesin
arzu ettiği bir yer, değil mi?