Make your own free website on Tripod.com

JÜPİTER

Güneş etrafında 11.9 yıllık periyotla dolanan en büyük gezegen.Ekvatoral çapı 142.800 km.Yani Dünya'nın 11 katıdır.Jüpiterin kütlesi,diğer büyük gezegenlerin toplam kütlelerinden en az iki kat fazla büyüktür.Parlaklığı -2.4 değerine ulaşır.Bu parlaklık nadiren gökyüzünde Ay,Venüs ve nadiren Mars'tan sonra görünen en büyük parlaklıktır.Jüpiterin bilinen 16 uydusu vardır.Gezegende hidrojen,amonyak,metan,su buharı,etan,asetilen,fosfin,germanyum,tetrahidrid ve karbonmonoksit olduğuğu gözlemlenmişitr.Gezegen hızlı döndüğünden hava sistemleri bölgeseldir ve bu nedenle renkli banlar ve bulut sistemleri vardır.Atmosferik sıcaklıklar üst tabakalarda -130 dereceden alt tabakalarda 30 dereceye kadar artar.Jüpiterin manyrtik alanının kuvveti Dünya'nın manyetik kuvvetinden 17.000 katıdır.Bu gezegen aynı zamanda radyo kaynağıdır.