Make your own free website on Tripod.com

KIYAMET VE ALAMETLERİ

Kıyamet:Kalkmak,doğrulmak,dikilmek
gibi sözlük anlamları bulunan bu sözcük din terimi
olarak;Kainatın Allah tarafından belirlenen zamanda yok
olmasını ve bu yok oluşunun ardından yeniden
diriltilmesi ayağa kalkmasını ifade eder.

Kıyamet
ahiret hayatının başlangıcıdır. Kıyamet mutlaka
ama mutlaka kopacaktır.Bunun için bir kurtuluş yolu,bir
kaçış söz konusu değildir.Ne zaman meydana geleceğini
biz insanoğlu olarak bilemeyiz,bilemeyeceğizde.Ancak ve
ancak,ilahi güç(Allah)bilebilir.Çeşitli kitaplarda söylenildiğine
göre Hz Muhammed bile kendisine Cebrail tarafından kıyametin
ne zaman kopacağına dair bir soru geldiğinde sorulan
soruya şöyle cevap gelmiştir.Bu konuda soru
soranın sorandan daha fazla bilgisi yok.denilmiştir.Allah'ın
bizden gizli tuttuğu gizli konulardan biri kıyametin ne
zaman kopacağına dair konudur.Bir diğeri ise insanın
ne zaman öleceğine dairdir.Bunların bizden saklamasının
önemli bir sebebi mutlaka vardır.

Kuran-ı
Kerim kıyamet gününün korkunçluğunu şöyle
anlatmaktadır.Ey insanlar!Rabbinizden korkun.
Muhakkak ki kıyametin sarsıntısı dehşetli birşeydir.O
günde süt veren anneler emzirdikleri çocukları bırakıp
unutacaklar, hamile kadınlarda vakitsiz doğuracaklardır.O
gün insanları sarhoş gibi görürsün,halbuki onlar
sarhoş değildir,lakin Allah'ın azabı şiddetlidir.

İnsan
kıyamet günü ne zamanmış? diye sorarlar.Gökler dehşetten
kaynaştığı,ay tutulduğu,güneş ve ay birleşip
karardığı zaman.işte o gün insan kaçacak yer
neresidir diyecek.O gün herkesin varılan karar kılacağı
yer ancak Rabbinin huzurudur.

Bunlardan en ilginci kıyamet sırasrında gökten yecüc mecüc inmesidir.Bunlar nedir mi?Uzayda yaşadığına inanılan,herkese kötülük yaptığı için,cezalandırılan ve kıyamete kadar,diğer kavimlerle ilişiği kesilen bir kavimdir.Kur-an'da bu kavmin güneşe yakın bir yerde bulunduğu belirtilmiştir.Cezalandırılmadan önce uzayda bulunan diğer kavimlere kötülük yapmaktaydılar.Yine Kur-an'da geçen ve kim olduğu tam olarak bilinemeyen Zulkarneyn adlı kişi Allah'ın izniyle çok istediği uzayın keşfine çıkar.Karşılaştığı bütün kavimler Yecüc Mecüclerin yaptığı kötülükler ve zorbalıklardan bahseder.Bunun üzerine Yecüc Mecüc'lerin atmosferini zehirli gazlarla çevirir.Bundan sonra diğer uzay kavimleri rahat bir nefes alır.Taa ki kıyamete kadar kıyamet yaklaştığında Yecüc Mecücler engeli aşıp dünyayı kötülüğe boğup her tarafı talan edecekler.Kimilerine göre boylarının çok küçük yaratıklar olduğu söylenmektedir.Burada bir parantez açmak istiyorum.Kur-an'da anlatılanlar uzayda hayat olduğunu destekliyor.

Kıyamete yakın bir diğer gelişmede Deccal'ın çıkması.Deccal ilk önce insanlara inanılmaz iyilik yapıp,etrafında toplanmasını sağlayacak.Daha sonra peygamberlik iddiasında bulunacak.(Şu bizim Hasan M. olmasın!)Bazı söylentilere göre deccal tek gözlü,herkesi kandıran ve herkesi işinden alıkoyan bir yaratık denmiştir.Bunun takibinde bazı ilim adamları bunu tıpa tıp televizyona benzetmişlerdir.

Diğer bir olay ise yerin dibinde Dabbe-tül arz adında bir yaratığın çıkıp müslüman ve olmayanları bir mühürle ayırt etmesidir.

İsa'nın gökten inip deccal ile kapışması diğer bir olaydır.

KÜÇÜK
ALAMETLER

Din
konusunda bilgisizliğin artması, aşırı şekilde içki
içilmesi, zinanın ve evlilik dışı çocuk yapılması,
yüksek bina yapılmakta yarış edilmesi, rahatlık ve
bolluğun yaşanması zekat verecek kimsenin bulunamaması,
israfın genişlemesi, çocukların anne ve babalarına
isyan etmeleri, çocukların büyüklerine karşı saygısız
olması, zalim ve zorba kişilere itibarın artması,

BÜYÜK
ALAMETLER

Güneşin
batıdan doğup doğudan batması, Hz İsa'nın gökten
inmesi, Decal adında birinin çıkıp tanrılık iddiasında
bulunması, Dabbetü'l Arz adında bir canlının zuhur
etmesi, doğuda, batıda, ve Arap yarımadasında yer
batması...

SINIRÖTESİNİN
YORUMU

Kıyamet
yakın mı uzak mı diye sorarsanız bunu kimse bilemez
belki bugün belki 1 milyon yıl sonra.Ama kıyametin ilk
habercisi olan küçük alametlerin bir kısmı gerçekleşmiş.Ama
önemli bir kısım var ki;rahatlık,bolluk olacak,zekat
verilecek kimse bulunamayacak diye bir cümle var.Bugünün
şartlarında imkansız.Onun için kıyamete daha çoook
var!!