Make your own free website on Tripod.com

 

LOKMAN HEKİM

Kur'an-ı
Kerim'de ismi geçen Allah'ın kendisine Hikmet
verdiği bildirilen bir zatın adıdır.Peygamber olup
olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Peygamber
olmamakla beraber bilgili,zeki olduğu görüşü yaygındır.Davut
Peygamberin veziri olduğu ve Yunus Peygamber zamanına
kadar yaşadığı rivayet edilir. Halk arasında Lokma'nın
Kur'an'da geçen Lokman'la ilgisi bulunup bulunmadığı
belli değildir.

SINIRÖTESİNİN
YORUMU

Kulaktan
kulağa söylenenlere göre Lokman bütün hastalıkların
çaresini bulmuştu.Bu ilaçları elinde taşırken büyük
bir kısmını rüzgar almış götürmüş.Bugün çaresi
bulunamayan hastalıkların ilaçları rüzgar alıp götürmeden
önce varmış.Rivayetlere göre hala bu ilaçlar yeryüzünde
bulunmaktadır.Bundan kastedilen bu ilaçların doğada
varolduğu inasanların araştırıp bu bitkileri
bulmalarıdır.