Make your own free website on Tripod.com

 

LUT KAVMİ

Sapıklıkları
yüzünden Allah tarafından cezalandırılmış bir
kavim.Onlar bugünkü ortadoğuda Filistin civarında
yerleşmiş kavimdi.Ahlaksızlıkta çok aşırılardı.Eşcinsel
sapıklıklarında çok ileri gitmişler.Söylenenlere göre
öyle bir ortam varmış ki,erkekler, yolda geçen diğer
erkeklere tecavüz ediyorlarmış.Bu ve bunun gibi ahlaksızlıklar.Hz
Lut kavmini uyarmak için çok uğraştı ama yola
getiremedi.Hz Lut'u kendilerine müdahale ediyor diye
yurtlarından çıkarmaya başladılar.Allah Hz Lut'u ve
diğer inananları geceleyin bu sapıkların bulunduğu
yerlerden uzaklaştırdı.Ve bu kavmin üzerine yağmur
gibigibi taşlar yağdırarak kendilerini cezalandırdı.Lut
kavminin yaşadığı bu bölgeye Sodom ve Gomore denmiştir.Bu
bölge bugün eşcinsellerin simgesi olarak kullanılır.

SINIRÖTESİNİN
YORUMU

Kendileri
etmişler,kendileri bulmuşlar.