Make your own free website on Tripod.com

 

MEHDİ

Kendisine
klavuzluk edilen anlamlı Arapça kökenli bir sözcük
olup müslümanların,kıyamete yakın çağlarda geleceğine
inandıkları,klavuzu Tanrı olan büyük kurtarıcıya
verdikleri ad.Aradığı mutluluğu tam anlamıyla
bulamadığı insanoğlu,hep daha mutlu günler
bekleyedurur. Bu umut,birçok toplumda somutlaşarak,büyük
bir kurtarıcının geleceği beklentisine dönüşmüş
ve dinsel inançlara girmiştir.İslam inancına göre dünyanın
sonuna doğru Deccal ve Yecüc Mecüc çıkacak dünyaya
kötülüğü yayacaktır.Sonra Mehdi gelecek,Deccal ve
yecüc Mecücleri öldürecek,yeniden düzeni sağlayacak
insanları Tanrı yoluna sokacaktır.Kur'an'da ve
Hadislerde Mehdi adı geçmez.Ancak İsa'nın gökten
inerek müslümanlığı kurtaracağı bildirilir.

SINIRÖTESİ
YORUMU

Gördüğünüz
gibi hiçbir yasal dayanağı yok gibi,ne kitaplarda ne
hadislerde var.İşte insanoğlu hep böyle kurtarıcı
bekler durur.