Make your own free website on Tripod.com

 

MISIR'IN GİZEMİ

Eski Mısır kültürüyle ilgili kişlerin verdiği bilgilere bakılırsa,Eski Mısır herhengi bir değişim dönemi geçirmedn,birdenbire,hazırlanıp bırakılmış duygusu vern bir uygarlıkla orataya çıkıvermiştir.Büyük şehirler,görkemli tapınaklar,çok üstün ytenek gösteren dev yapıtlar,büyük işçiliğin göze çarptığı çok üstün sokaklar,kusursuz lağım şebekeleri,kayalara oyulmuş mezarlar,akıl almaz boyutta yapılmış piramitler ve daha birçok şahser topraktan fışkırmış gibidir.Tarih öncesi pek bilinmeyen bir ülke için bu apansız ilerleme ve gelişme tam anlamıyla mucize olabilir.

Mısır'da tarıma elverişli alanlar yalnız Nil deltasında nehrin sağ ve sol yakasındaki küçük bölümlerdir.Bununla birlikte uzmanlar,Büyük Piramit'in yapıldığı günlerde 50 milyon kişinin yaşadığını ileri sürüyorlar.(Bu sayı M.Ö.3000'de bütün dünyada nüfusun 30 milyon olduğunu ileri süren görüşle büyük bir çelişkiye düşüyor.

Böylesine büyük tahminlerde birkaç milyon az olmuş çok olmuş fark etmez,ancak bütün bu insanların doyurulması gerektiği unutulmamalıdır.Çünkü bu eski Mısır'da yalnız yapı işçileri,taş işçileri,mühendisler,denizciler değil,yüz binlerce köle,iyi örgütlenmiş bir ordu,el üstünde tutulan bir rahipler sınıfı,sayısız tüccar,çiftçi ve memur vardı.Üstelik ülkenin geliriyle bolluk içinde yaşayan bir de firavun sarayı bulunuyordu.Bütün bu saydığımız bu insanlar,Nil deltasının kısıtlı tarım ürünleriyle yaşayabilirler miydi?

Piramitlerin yapılmasını açıklayan bilgilerde,taş bloklar üstünde yuvarlanarak taşındığı söylenir.

Ancak o çağlarda (Tıpkı bugün olduğu gibi)güçlükle yetişen birkaç ağacı özellikle palmiyeleri,kesip kütük yapmalarına inanmak zordur.

Mısırlılar kaya mezarlarını nasıl oymuşlardı?Galerileri ve mezarları oymak için ne araçları vardı?Mezar duvarları pürüzsüzdü ve çok güzel kabartmalarla süslenmişti.Kayalık toprakta,mezar odasına kadar,büyük ustalıkla kazınmış sütunlar ve çok ilerlemiş bir taş işçiliği gerektiren merdivenler vardı.

Keops Piramitinin yüksekliğinin bir milyarla çarpımının güneşle dünyamız arasındaki uzaklığı vermesi bir rastlantı mıdır?(93 milyon mil)Piramitin önünden geçen meridyenin karaları ve denizleri iki eşit parçaya bölmesi rastlantı mıdır?Taban alanının,yüksekliğinin iki katına bölünmesinin Pi=3,14159 sayısını vermesi bir rastlantı mıdır?Piramitin kurulduğu kayalık alanların büyük bir özen ve doğrulukla düzeltilmesi bir rastlantı mıdır?

Çalışkan işçilerin olağanüstü bir çabayla günde on parçayı üst üste koyduklarını kabul edersek,piramitteki iki buçuk milyon taşın 250.000 günde yani 664 yılda yerine yerleştirildiği ortaya Oysa piramitlerin 20-30 yılda tamamlandığı ortaya çıkar

En ilginci mısırlıların taş bloklarının ve resimlerin hemen hepsinde uçan dire resimleri,astronota benzer insan figürleri neyi anlatıyor?

SINIRÖTESİNİN
YORUMU

Yıllardır ilginçliği ile dikkati çeken Mısır halen bir araştırma konusudur.Sırrını kimse çözemedi.Ama en önemli varsayım,bunları uzaylıların gerçekleştirdiği.Resimlerde uçan daire ve astronot figürleri bulunan resimlerle,bugünün bile gerçekleştiremediği teknoloji ile yapılanlar bir araştırma konusudur.Yoksa çok ileri bir düzeyde bir uygarlık vardı.Birden kayıp şehir anlantis gibi ortadan kayboldular.Yorum sizin.