Make your own free website on Tripod.com

 

PASKALYA ADASI

1700 LÜ Yılların başlarında Paskalya adasına ayak basan Avrupalı denizciler,adeta gözlerin inanamamışlardı.Şili kıyılarının 3050 km. açığımdaki bu küçük kara parçasının her bir yanınan yüzlerce sayılamayacak kadar inanılmaz bir dercede çelik kadar dayanıklı kayalar,inanılmaz bir sanatla süslenmiş,10.000 tonluk kayalar dağlardan koparılmıştı.10 ile 20 metre arasında değişen bu dev heykeller,kimileri 50.000 tonu aşan kapasitesiyle sanki birileri onları hareket ettirecekmiş gib durmaktalardaydı.
Araştırmalar,heykellerin ilk yapıldıklarında şapkalı olduklarını göstermiştir;ama şapkalar bile heykellerin kökenini bulmaya yetmemektedir.Şapkanın yapımında kullanılan 10 tonluk taşlar,gövdelerinden ayrı bir yerde bulunuyordu.Üstelik gövdelere oturtulmaları için metrelerce yukarıya kaldırılmaları gerekiyordu.

Paskalya adası herhangi bir kıta,ya da uygarlıktan çok uzaktadır.Adalılar güneş ve yıldızlarla,başka ülkelerde olduğundan daha ilgilidir.Volkanik bir ada olduğu için adada ağaç yetişmez.Taş dev heykellerin kütükler üzerinde taşındığını öne süren alışılmış açıklama yolu ,o bakımdan burada hepten geçersizdir.Üstelik ada 2000 kişiyi besleyecek kapasitededir.Paskalya adasında şimdi bile birkaç yüz yerli yaşar.Bir geminin taş işçilrine yiyecek ve giyecek eşyası getirmesi imkansızdır.Öyleyse taşları dağlardan söken,hykelleri yapan ve bugün durdukları yere taşıyan kimlerdi.Heykeller nasıl işlenmiş,cilalanmış ve dikilmişlerdi?Taşı başka ocaklardan cıkarılan şapkalar nasıl yerleştirilmekteydi.
Çok canlı hayal gücüne sahip insanlar,Mısır piramitlrininbüyük bir işçi ordusu tarafından yapıldığını ilri sürseler bile,hiç kimse aynı yöntemi burada uygulandığını düşünemez;çünkü yetrli insan gücü yoktur.Adada yaşayabilecek 2000 insanın,ilkel araçlarıyla gece gündüz çalışsalar bile,çelik sertliğindeki volkanik kayaları yerinden söküp işlemeleri imkansızdır.Hem nüfusun büyük bir çoğunluğu çorak toprakları sürmek,bir bölümü besin kaynaklarını araştırmak zorundadır.

Adalılar kendi bulunduğu topraklara "KUŞ ADAMLAR ÜLKESİ"adını takmışlardır.Sözlü olarak aktarılan bu efsane,çok eski zamnalarda,uçan admaların gldiğini ve ateşler yaktığını belitmektedir.Kocaman gözlü uçan yaratıkların resimleri efsaneyi doğrulamaktadır.

SINIRÖTESİNİN
YORUMU

İnanılmaz bir ada Paskalya adası.Pek çoğumuz bu ismi duyduk yada çağırışım yaptı.Ama bu adanın özelliğini açıksası bilmiyorduk.Anlatılanlar ilginizi çekti.Ama hangi tarafa.Ben anlayabiliyorum."Ya bunu da mı uzaylılar yaptı?"